/archiv/lugco. vÖkend s Linuxom

Miesto konania: ilina, Fakulta PEDAS ilinskej Univerzity
Termč˝n: 5. - 6. 10. 2002

Lugcon PrednčĄěĄky Fotky

Vitajte na strčĄnkach /archiv/lugco. vč˝kendu s Linuxom (LugConu).

Miestom konania LugConu sa po prv krt stala ilina. Nemalo to vak iadny vnej vplyv na poet astnkov, i kvalitu akcie. Prednalo sa u tradine v dvoch miestnostiach paralelne. Bolo postaran aj o ubytovanie a oberstvenie. Vetci zastnen hodnotili akciu vemi kladne. Objektvne hodnotenie LugConu od Georgiho njdete na portle LiNUX.SK:

Lugcon 7 - zhodnotenie


Na tchto strnkach njdete kompletn zoznam prednok s fliami, z ktorch boli prednan. A samozrejme si mete pozrie zopr fotografi z LugConu.

Dčşfam, ěže sa VčĄm strčĄnky budčş pčĄďiěĽ, akčŠkoďžvek pripomienky posielajte na adresu:
lugcon(zavinčĄď)sklug(bodka)sk

Prosč˝m věĄetkč˝ch, ktorč˝ majčş akčŠkoďžvek materičĄly k jednotlivč˝m podujatiam,
aby mi ich ďo najskor zaslali na spracovanie.
Pomč´ěžete tak skompletizovaěĽ malč˝ kčşsok histčłrie Linuxu na Slovensku.
ďŽakujem.

Michal 'MiěĄčş' čšradnč˝kHlavnč˝ partner:
Sponzori:
MedičĄlni partneri:

www.root.cz www.pobox.sk www.host.sk www.pcrevue.sk www.mandrake.sk www.abclinuxu.cz www.rebeca.sk

Lugcony