Ako na kvalitný softwareKliknutím sem spustíte prezentáciu


Používatelia MS operačných systémov si môžu stiahnuť prezentáciu vo formáte MS PowerPoint 2000 tu.

Obsah
 1. Titulná strana
 2. Čo je to kvalita 1
 3. Čo je to kvalita 2
 4. Čo je to kvalita 3
 5. Prostriedky
 6. Kvalita v súvislostiach
 7. Architektúra 1
 8. Architektúra 2
 9. Kritika
 10. Technická dokumentácia
 11. Dokumentácia v kóde
 12. Dokumentácia rozhraní
 13. Robustný kód
 14. Správa verzií 1
 15. Správa verzií 2
 16. Sledovanie problémov 1
 17. Sledovanie problémov 2
 18. Testovanie 1
 19. Testovanie 2
 20. Testovanie 3
 21. Unit testy
 22. Cyklus verzií
 23. Záver
 24. Odkazy
 25. Odkazy - správa verzií
 26. Odkazy - sledovanie problémov
 27. Odkazy - dokumentácia, testy


Táto prezentácia je Copyright (C) 2002 Stanislav Meduna. Používanie a distribúcia akýmkoĺvek spôsobom a na akýkoĺvek účel sú povolené za predpokladu, že tento copyright nebude odstránený. Modifikácie sú povolené za predpokladu, že uvediete tento copyright a seba ako autora modifikácií.

Bratislava, 9. 3. 2002

Stanislav Meduna
stano (AT) meduna.org