/archiv/lugco. vÖkend s Linuxom

Miesto konania: Bratislava, FMFI UK
Termč˝n: 16. - 17. 3. 2002

Lugcon PrednčĄěĄky Fotky

Vitajte na strčĄnkach /archiv/lugco. vč˝kendu s Linuxom (LugConu).

Myslim, e tento LugCon sa d hodnoti ako vemi spen. Podarilo sa zaplni dve prednkov sly na dva dni jednak prenkami, ale hlavne posluchmi. Troku subjektvne zhodnotenie napsal Georgi na portl LiNUX.SK:

Zhodnotenie 6. vkendu s Linuxom


Pod tmto lnkom sa rozptala diskusia o LugCone, ktor sa neskr preniesla do mailing listu SkLUGu
sklug@lists.linux.sk:

[sklug] Zhodnotenie 6. vkendu s Linuxom Stanislav Meduna Mon, 18 Mar 2002 11:15:45 +0100


Na tchto strnkach njdete kompletn zoznam prednok s fliami, z ktorch boli prednan. A samozrejme si mete pozrie zopr fotografi z LugConu.

Dčşfam, ěže sa VčĄm strčĄnky budčş pčĄďiěĽ, akčŠkoďžvek pripomienky posielajte na adresu:
lugcon(zavinčĄď)sklug(bodka)sk

Prosč˝m věĄetkč˝ch, ktorč˝ majčş akčŠkoďžvek materičĄly k jednotlivč˝m podujatiam,
aby mi ich ďo najskor zaslali na spracovanie.
Pomč´ěžete tak skompletizovaěĽ malč˝ kčşsok histčłrie Linuxu na Slovensku.
ďŽakujem.

Michal 'MiěĄčş' čšradnč˝kHlavnč˝ partner:
Sponzori:
MedičĄlni partneri:

Lugcony