13. Víkend s Linuxom

Sumarizácia:

 Miesto konania: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
  Mesto konania: Bratislava
   Upozornenie: Trinásty víkend s Linuxom je tu čo nevidieť.
     Vstupné: dobrovoľné (vstup je voľný)
      Dátum: 12.-13. november 2005
       Čas: sobota 9:00 - 18:50, nedeľa 10:00 - 15:40

Nasleduje popis programu:

Sobota

V sobotu začneme zrána, o 9:00. Na začiatok nám Ján Sáreník porozpráva niečo o tom, ako bude celý víkend prebiehať a v stručnosti zhrnie, čo nás čaká a neminie. Následne začne hovoriť o terminológii a objasní základné pojmy, s ktorými sa človek po vstupe do sveta slobodného softvéru bežne stretáva.

Nasledovať bude blok troch prednášok partnerskej organizácie SKOSI (Slovenská Open Source Iniciatíva), z ktorých prvú prednesie Ján Husár a bude zameraná na problematiku slobodnej informačnej infraštruktúry, čo je primárny predpoklad na využitie slobodného softvéru v samospráve. Nasledovať bude prednáška Branislava Klocoka zaoberajúca sa dlho očakávanou novou verziou kancelárskeho balíka OpenOffice.

Po obedovej prestávke dostatočne dlhej na nasýtenie tela budeme ďalej nasycovať myseľ treťou z cyklu prednášok od SKOSI. Táto si zoberie na mušku čoraz obľúbenejšiu distribúciu operačného systému GNU/Linux s názvom Ubuntu.

Postupne prejdeme na technickejšie zamerané témy, do ktorých nás uvedie dlhoročný člen SkLUGu Ján Ondrej prednáškou o histórii a súčasnosti živého vysielania (streamingu) prednášok, ktoré bude prebiehať aj počas tohto stretnutia. Ďalej príde Juraj Michálek s objektovo orientovaným aplikačným serverom Zope a napokon Ľubomír Host zo skupiny Platon s prednáškou o textovom editore VIM.

Verejná časť oficiálneho sobotňajšieho programu bude zakončená prekvapením pod názvom Bez Linuxu s Linuxom. Po tomto sa bude konať už len valné zhromaždenie členov SkLUGu.

Nedeľa

V neďeľu si dožičíme viac spánku a začneme až o 10:00 prednáškou Ľubomíra Hosta porovnávajúcou dva veľmi známe systémy na správu verzií - Subversion a CVS.

Pokračovať bude Juraj Kolesár prednáškou, ktorá si dá za cieľ vysvetliť, v čom spočíva komerčné využitie licencie GNU GPL. Po obedňajšej prestávke nadviaže na začatú tému a ukáže nám, ako sa dá táto obľúbená licencia slobodného softvéru komerčne využiť v praxi. Na to mu ako model poslúži jeho projekt Tučniak, ktorý si dáva za cieľ vytvárať účtovníctvo a informačný systém určený hlavne pre malé a stredné firmy.

Napriek tomu, že súčasťou prednášok bude aj čas vyhradený na diskusiu, vyčlenili sme špeciálne hodinu na to, aby sme pomohli riešiť rôzne konktétne preblémy tých, ktorí si nevedia s niečím rady (nemusia to byť len úplní začiatočníci), prípadne aby sme pomohli so samotnou inštaláciou a základným nastavením.

Po tomto už nasleduje krátke zosumarizovanie akcie a následné rozpŕchnutie sa každý svojím smerom.

Tvorivé dielne

Počas celého víkendu budú pred prednáškovou miestnosťou prebiehať tvorivé dielne zastrešované organizáciou SKOSI. Jedna bude na tému ,,FOSS hotspot'', čo je termín, pod ktorým SKOSI uvádza verejne prístupné terminály, pomocou ktorých môže ktokoľvek pristupovať na internet a ktoré sú založené výlučne na otvorených technológiách.

V inom kútiku opodiaľ sa bude nachádzať voľne prístupný počítač s nainštalovaným systémom Ubuntu GNU/Linux. Na tomto mieste budú okrem toho na požiadanie dostupné aj inštalačné CD s týmto systémom. Pozor! Len do rozdania zásob.

Ďalšie informácie

Program, ako aj bližšie informácie o stretnutí nájdete na adrese http://www.sklug.sk/lugcon13.

  S pozdravom
  Slovenské združenie používateľov operačného systému Linux
  http://www.sklug.sk
  sklug@sklug.sk

Valid XHTML 1.0 Strict