/archiv/lugco. vÖkend s Linuxom

Miesto konania: Žilina, Fakulta Riadenia a Informatiky Žilinskej Univerzity
Termč˝n: 27. - 28. 3. 2004

Lugcon PrednčĄěĄky Fotky

Vitajte na strčĄnkach /archiv/lugco. vč˝kendu s Linuxom (LugConu).

Celé podujatie prebiehalo v aule a priľahlých miestnostiach
Fakulty Riadenia a Informatiky, Žilinskej Univerzity - Areál Veľký Diel.
Okrem zajímavých prednášok a diskusií tu prebehla aj veľká súťaž o vecné ceny.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám do nej prispeli.

Zhodnotenie akcie si môžete prečítať v članku od Juraja Michálka (Georgika) na portále LiNUX.SK:
10. víkend s Linuxom - zhodnotenie

Na týchto stránkach nájdete kompletný zoznam prednášok s fóliami, z ktorých boli prednášané.
K dispozícii sú aj videozáznamy z prednášok.
A samozrejme si môžete pozrieť zopár fotografií z LugConu.Dčşfam, ěže sa VčĄm strčĄnky budčş pčĄďiěĽ, akčŠkoďžvek pripomienky posielajte na adresu:
lugcon(zavinčĄď)sklug(bodka)sk

Prosč˝m věĄetkč˝ch, ktorč˝ majčş akčŠkoďžvek materičĄly k jednotlivč˝m podujatiam,
aby mi ich ďo najskor zaslali na spracovanie.
Pomč´ěžete tak skompletizovaěĽ malč˝ kčşsok histčłrie Linuxu na Slovensku.
ďŽakujem.

Michal 'MiěĄčş' čšradnč˝kHlavnč˝ partner:
Sponzori:

www.softwaremedia.cz www.abclinuxu.cz www.root.cz www.mandrake.cz www.mandrake.sk www.games.linux.sk www.pcworld.cz www.hacking


MedičĄlni partneri:

www.softwaremedia.cz www.mandrake.cz www.abclinuxu.cz www.root.cz www.linux.sk www.pobox.sk www.host.sk www.mandrake.sk www.paranoity.sk www.ldap-obsession.sk www.singularity.sk www.blackhole.sk www.games.linux.sk

Lugcony